Galvenā lapa  -  Partija  -  Vēsture


11.09.2006   Visas PCTVL lietas Satversmes tiesā

Kopumā Satversmes tiesa taisīja 26 spriedumus lietās, kas tika ierosinātas pēc PCTVL deputātu iniciatīvas. No tiem vienpadsmit spriedumos pieteicēju prasības bija kopumā vai pilnībā apmierinātas. Piedāvājam lietu sarakstu ar norādēm uz ST spriedumiem un tiesnešu atsevišķajām domām:

 

Pieteikumi iesniegti 7. Saeimas pilnvaru laikā:

 • Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē — zaudēts;


 • par liegšanu iedzīvotājiem privatizēt dzīvokļus Rīgā, Kaļķu ielā 24 — uzvarēts;


 • par RAU likvidāciju un LMA reorganizāciju — zaudēts;
 • par nama Rīgā, Mārstaļu ielā 6, nodošanu Diplomātiska servisa aģentūrai — zaudēts;
 • par ierobežojumiem nepilsoņu, ārzemnieku un bezvalstnieku pensiju apdrošināšanas stāžam — zaudēts;
 • par ierobežojumiem to personu sociālajai apdrošināšanai, par kurām iemaksas veic citas personas — lielākā daļā uzvarēts;
 • par ierobežojumiem augļu, ogu un dārzeņu tirdzniecībai tirgos ārpus slēgtām telpām — uzvarēts;
 • par liegšanu iedzīvotājiem privatizēt dzīvokļus Rīgā, Elizabetes ielā 57 — uzvarēts;
 • Par Ministru kabineta rīkojumu "Latvenergo" noslēgt neizdevīgo līgumu ar "WINDAU" — uzvarēts;
 • par liegšanu 1991. g. virknes opozīcijas organizāciju aktīvistiem un bijušiem VDK darbiniekiem tikt ievēlētiem Saeimā un pašvaldībās — zaudēts, 3 tiesnešiem no 7 atbalstot pieteikumu.
Pieteikumi iesniegti 8. Saeimas pilnvaru laikā: • Par ierobežojumiem apraidei mazākumtautību valodās —  uzvarēts (visi ierosinātāji — PCTVL deputāti);
 • par dalību Irākas karā — zaudēts;
 • par nepilsoņa statusa atņemšanu emigrantiem — uzvarēts;
 • par sadarbības ar VDK konstatēšanas termiņu un sekām —  zaudēts;


 • par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi — zaudēts;
 • par mazākumtautību vidusskolu pārvešanu pārsvarā uz latviešu mācībvalodu — lielākā daļā zaudēts;
 • par nelatviešu mācībvalodas privātskolu publiskā finansējuma aizliegumu — uzvarēts;
 • par vēlēšanu tiesību ierobežojumu 1991. g. opozīcijas aktīvistiem un VDK darbiniekiem pašvaldību un Saeimas vēlēšanu likumos (atkārtoti) — lielākā daļā zaudēts, viens tiesnesis izteica atsevišķās domas.


 • Par Nacionālās Radio un televīzijas padomes kompetenci —zaudēts (spriedums pieejams angliski);
 • par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā — uzvarēts;
 • par ierobežojumiem sapulču, gājienu un piketu rīkošanai — uzvarēts;
Pieteikumi iesniegti 9. Saeimas pilnvaru laikā:

 • par darba devēja tiesībām apturē streiku ar vēršanos tiesā — zaudēts.

 • par Ķengaraga (Elles) dīķa apbūvi — zaudēts.

 • par APK pantiem par pārkāpumiem valodas jomā — atteikts ierosināt lietu.

 • par Černobiļas AES avārijas likvidatoru sociālo aizsardzību — uzvarēts.

 • par darba citās PSRS republikās ieskaitīšanu Latvijas nepilsoņu pensijas stāžā — zaudēts.

 • par sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām — zaudēts.

 • par vairākām Kredītiestāžu likuma normām — zaudēts.


 

Sastādīja Aleksandrs Kuzmins, aktualizēts 2011. g. jūlijā.

Komentāri


Atlikuši simboli: